Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Twoja Firma

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 projekt jest realizowany w terminach 01.01.2010 r. do 30.12.2011 r. Koszt całkowity projektu wynosi 1 105 002,08 zł. Projekt skierowany jest do następujących kategorii osób:
 
czytaj dalej ›

Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Powiat Żagański pełni rolę partnera w projekcie. Projekt trwa od 30 czerwca 2009 do…. . Wkład własny Powiatu Żagańskiego wyniósł 23050,00 zł na szkołę. W projekcie udział biorą następujące szkoły:
 
czytaj dalej ›

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w terminach od 01.10.2009 do 28.02.2011r. Koszt całkowity projektu wyniósł 219 190,00 zł.
 
czytaj dalej ›

Akademia dziennikarska

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest w terminach od 16.09.2009 do 30.06.2010. Koszt całkowity projektu wynosi 114 986,00 zł. W projekcie udział bierze 30 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
 
czytaj dalej ›

Stawiam na siebie wiem, co chcę osiągnąć

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w terminach 16 września 2009 do 30 czerwca 2010r. Koszt całkowity projektu wyniósł 353 952,35 w tym kwota dofinansowania wynosi 308 823,43 a wkład własny Powiatu Żagańskiego wynosi 45 128,92 zł. W projekcie udział bierze pięć szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żagańskiego:
czytaj dalej ›

Praktyki i staże drogą do sukcesu zawodowego

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt został zrealizowany w terminie od 02.03.2010 do 28.02.2010r. Koszt całkowity projektu wynosił 196 962,75zł, kwota dofinansowania wynosiła 171850,00 zł, wkład własny Powiatu Żagańskiego 25 112,75 zł Udział w projekcie wzięła młodzież kształcąca się w Zespole Szkół Tekstylno – Handlowych w Żaganiu w sumie 30 uczniów.
czytaj dalej ›

Klucz do przyszłości

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt został zrealizowany w terminach od 01.09.2008 do 19.12.2008r. Koszt całkowity projektu wynosił 50 000, 00 zł. Powiat Żagański nie angażował środków w ramach wkładu własnego. Uczestnikami projektu była grupa młodzieży 60 osób w wieku od 16 do 20 lat z następujących gmin Powiatu Żagańskiego: Iłowej, Gozdnicy, Przewozu, Wymiarek i Żagania.
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa