Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty EWT i EISP!

08-06-2013 | Autor: LPI | drukuj
Ilustracja do informacji: Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty EWT i EISP!
Zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Prace można przesyłać do 7 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport; edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura, tradycja) przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) dla obydwu grup wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.
Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT” , a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy: konkurs.dwt@mrr.gov.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach, które znajdą się na stronie http://www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Konkurs-Jak-Polak-z-z-sasiadem-lepiej-sfotografuj-projekty-EWT-i-EISP!
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wiadomości o realizowanych projektach można uzyskać ze stron programów, w których uczestniczy Polska:
 • Polska - Brandenburgia: http://pl.plbb.eu/index/;
 • Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie - Brandenburgia: http://www.interreg4a.info/;
 • Polska - Saksonia: http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.jsp;
 • Czechy - Polska: http://www.cz-pl.eu/pl/;
 • Polska - Słowacja: http://pl.plsk.eu/index/;
 • Litwa - Polska: http://www.lietuva-polska.eu/;
 • Litwa - Polska - Rosja: http://lt-pl-ru.eu/news.php;
 • Polska - Białoruś - Ukraina: http://www.pl-by-ua.eu/pl;
 • Południowy Bałtyk: http://en.southbaltic.eu/index/.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa