Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do kontroli projektu realizowanego w ramach POKL – kolejne szkolenie w Zielonej Górze

28-11-2013 | Autor: LPI | drukuj
Ilustracja do informacji: Prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do kontroli projektu realizowanego w ramach POKL – kolejne szkolenie w Zielonej Górze
10 grudnia 2013 r. w sali szkoleniowej przy ul. Jedności 19/2 w Zielonej Górze odbędzie się bezpłatne szkolenie pn. „Prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do kontroli projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką przygotowywania do kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie przeprowadzi Pani Honorata Ruban – trener Regionalnego Ośrodka EFS (ROEFS) w Zielonej Górze. Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (GPI) w Zielonej Górze dodatkowo przygotuje krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (PIFE) w województwie lubuskim.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji multimedialnej, a na zakończenie – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Podczas szkolenia zostanie zapewniony również catering dla uczestników.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty z obszaru działania ROEFS w Zielonej Górze (z powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego).

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 5 grudnia 2013 r. na adres e-mail: info_zielonagora@roEFS.pl. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu – będzie ono potwierdzone przez ROEFS w Zielonej Górze drogą mailową bądź telefoniczną (na adres mailowy lub telefon podany w zgłoszeniu). Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku dużej liczby zgłoszeń. ROEFS w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania jednej osoby z każdej instytucji w przypadku dużego zainteresowania. O zakwalifikowaniu na szkolenie nie decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu procesu rekrutacji zespół ROEFS w Zielonej Górze analizuje wszystkie nadesłane zgłoszenia i na ich podstawie dobiera grupę szkoleniową.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 68 3070938, a także na stronie internetowej: http://zielonagora.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/prowadzenie-dokumentacji-i-przygotowanie-do-kontroli-projekt/cpe/show/Training/.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa