Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Milion na leki. Konkurs grantowy "Razem możemy więcej!"

11-01-2013 | drukuj
Ilustracja do informacji: Milion na leki. Konkurs grantowy "Razem możemy więcej!"
Fundacja Dbam o Zdrowie już po raz drugi ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych  pn. „Razem możemy więcej”. Pula środków na rok 2013 wynosi aż 1 milion zł. Fundacja chce dofinansować ogólnopolskie lub lokalne projekty, które wspierają działania mające na celu uświadomienie problemu barier w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby chore i najbardziej potrzebujące w zakupie leków i środków medycznych.
O konkursie
Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, podobnie jak jego pierwsza edycja przed rokiem, skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.
W ramach konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie chce dofinansować ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe powinny być ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym - przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Zadania konkursu grantowego
 • uświadomienie problemu społecznego, jaki są bariery w dostępie do leków
 • wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej
 • wspieranie działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych środków medycznych
 • dotarcie z pomocą w zakupie leków oraz innych środków medycznych do określonej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chorych, starszych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
Granty

Pula środków przewidzianych na granty: 1.000.000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Kto może przystąpić do konkursu?

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie organizacje chcące otrzymać pomoc finansową oraz organizacyjną na zakup leków i innych środków medycznych dla wskazanych przez siebie Beneficjentów Końcowych. Są to przede wszystkim:
 • organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia
 • instytucje publiczne powołane przez samorząd (ośrodki pomocy społecznej, etc.)
 • inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej (Caritas, etc)
Termin nadsyłania wniosków: do 31 stycznia 2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 lutego 2013 r.
Wszystkie informacje o konkursie oraz pliki do pobrania znajdują się na specjalnej stronie konkursu - www.mocpomocy.pl
Wnioski wraz z dokumentami prosimy nadsyłać pocztą na adres:
Fundacja Dbam o Zdrowie
ul. Zbąszyńska 3,
91-342 Łódź
e-mail: fundacja@doz.pl www.mocpomocy.pl, www.fundacja.doz.pl
KRS: 0000286305 NIP: 524-26-19-349 REGON: 141079156
Koordynatorki Projektu:
Gabriela Kwestarz-Biczysko tel. 691 949 690 e-mail: gabriela_kwestarz@epruf.pl
Olga Nowakowska tel. 042 200 75 50 e-mail: fundacja@doz.pl
Organizacje z powiatu żagańskiego chętne do przystąpienia do konkursu prosimy o kontakt telefoniczny -  68 477 79 05 bądź 68 477 79 16.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa