Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

„ŚWIETLICA –DZIECI –PRACA”- na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015r.

27-01-2015 | drukuj
Ilustracja do informacji: „ŚWIETLICA –DZIECI –PRACA”- na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert dla gmin i organizacji pozarządowych, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 09czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r.,poz.135z póź.zm.)
W ramach konkursu uzyskać można dotację w wysokości maksymalnie 40 tysięcy złotych, przy czym należy zapewnić wkład własny w wysokości 20 % od wnioskowanej kwoty.
Z dotacji mogą być poniesione wydatki na:
 •  wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych,
 •  zorganizowanie letniego/zimowego wypoczynku, podczas ferii zimowych/wakacji, w tym wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych tzw.    zielonych szkół dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodzin dzieci korzystających z zajęć,
 •  organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i rodziców,
 •  zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.
Konkurs trwa do 20 marca 2015r. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie www.mpips.gov.pl
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa