Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

09-07-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
 
 1. Starosta Żagański zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 450.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 2. Praca w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza i przesłanie go w terminie do dnia 30 lipca 2018r. pod adres: Starostwa Powiatowego w Żaganiu 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39 drogą pocztową, bezpośrednio w pok. 109, faxem: 68 477 79 20 lub e-mailem pod adres: promocja@powiatzaganski.pl. Formularze winny być podpisane przez kandydata do komisji konkursowej oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. 
 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Żagańskiego.
 5. Osoby wybrane przez Zarząd Powiatu Żagańskiego w skład Komisji zostaną niezwłocznie poinformowane.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa