Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Nabór wniosków w ramach Programu Dożywiania Dzieci "Danone Podziel się Posiłkiem"

Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w ramach Programu Dożywiania Dzieci "Danone Podziel się Posiłkiem"
Trwa nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem. Celem projektów będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowanie w wysokości do 7000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp.
czytaj dalej ›

Szkolenie „Fundraising”

Ilustracja do informacji: Szkolenie „Fundraising”
Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Fundraising”, które odbędzie się 16 marca 2013 roku w Zielonej Górze. Oferta jest skierowana do organizacji działających na terenie województwa lubuskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
czytaj dalej ›

1 %

Ilustracja do informacji: 1 %
Wykaz organizacji pożytku publicznego w powiecie żagańskim uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, wraz z numerami rachunków bankowych (stan na dzień 15 luty 2013r.)
czytaj dalej ›

Szósta edycja konkursu „Seniorzy w akcji”

Ilustracja do informacji: Szósta edycja konkursu „Seniorzy w akcji”
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60 + i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje. Listy intencyjne można złożyć do 8 marca 2013 roku.
czytaj dalej ›

„Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Ilustracja do informacji: „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Partnerem projektu – Powiatem Nowosolskim, realizując projekt pn. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
czytaj dalej ›

Ważne!- konta bankowe Organizacji Pożytku Publicznego

Ilustracja do informacji: Ważne!- konta bankowe Organizacji Pożytku Publicznego
Departament Pożytku Publicznego opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz z rachunkami bankowymi.
czytaj dalej ›

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013"

Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013"
Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20000 mieszkańców. W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40000 zł na projekty trwające 15 miesięcy
czytaj dalej ›

Konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ilustracja do informacji: Konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiło konkursy  na dofinansowanie następujących zadań:
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii.

Autor: PSiF
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie pomoc społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania narkomanii. Zapraszamy o wzięcia udziału.
Więcej informacji  http://bip.rops.lubuskie.pl/najnowsze/41/

Milion na leki. Konkurs grantowy "Razem możemy więcej!"

Ilustracja do informacji: Milion na leki. Konkurs grantowy "Razem możemy więcej!"
Fundacja Dbam o Zdrowie już po raz drugi ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych  pn. „Razem możemy więcej”. Pula środków na rok 2013 wynosi aż 1 milion zł. Fundacja chce dofinansować ogólnopolskie lub lokalne projekty, które wspierają działania mające na celu uświadomienie problemu barier w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby chore i najbardziej potrzebujące w zakupie leków i środków medycznych.
czytaj dalej ›
1 ... 2 3 4 5 6 7 8
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa