Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Informacje ogóle

,,Kompleksowe wspomaganie szkół i kadry pedagogicznej w Powiecie Żagańskim” - podsumowanie

26-05-2015 | Autor: OKT | drukuj
Ilustracja do informacji: ,,Kompleksowe wspomaganie szkół i kadry pedagogicznej w Powiecie Żagańskim” - podsumowanie
26 maja 2015r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu, odbyła się konferencja poświęcona nowemu modelowi doskonalenia nauczycieli, wdrażanemu pilotażowo w powiecie żagańskim, w ramach projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i kadry pedagogicznej w powiecie żagańskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 
Konferencja  adresowana była do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie i miała na celu promocję zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w lokalnym środowisku edukacyjnym oraz podsumowanie działań, zrealizowanych w ramach wsparcia projektowego w szkołach i przedszkolach w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.
Konferencję otworzył Henryk Janowicz – Starosta Żagański, który zwrócił uwagę na pozytywne aspekty nowych form doskonalenia nauczycieli, podkreślając ich edukacyjny i inspirujący charakter.
Starosta podziękował również dyrektorom za zaangażowanie w realizację zadań wynikających z udziału szkół i przedszkoli w projekcie. 
 
Podstawowe założenia i organizację nowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie żagańskim oraz wdrożone w praktyce działania wspierające szkoły i przedszkola w latach 2013/2014 oraz 2014/2015 przedstawili: Pan Michał Cisek – Koordynator projektu, Pani Halina Szyposz - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) oraz Pani Anna Dziadkowiak  - Koordynator sieci współpracy i samokształcenia. Projekt został podsumowany w prezentacji przedstawionej przez Aldonę Slipaczek – Jurek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Funduszy Pomocowych, a stworzonej na potrzeby realizacji projektu przez Panią Wiolettę Nieporowską. 
Na zakończenie konferencji Koordynator projektu wręczył dyrektorom zaświadczenia o ukończeniu szkoleń przez nauczycieli.
 
 
 
 
Pełna Moc Możliwości
 
Jacek Walkiewicz
 
Psycholog, mówca i trener. Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, prezentacji oraz wystąpień publicznych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa