Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Stawiamy na szkolnictwo zawodowe

18-11-2016 | Autor: A.Slipaczek-Jurek | drukuj
Ilustracja do informacji: Stawiamy na szkolnictwo zawodowe
W powiecie żagańskim rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
"Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Projekt jest realizowany przez Powiat Żagański jako lidera w partnerstwie z firmami: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wielkopolskim.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Projektem zostaną objęte cztery szkoły na terenie powiatu tj.:
 
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu
 2. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
Projekt realizowany będzie do czerwca 2020r.
W ramach projektu uczniowie szkół zawodowych będą mogli skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych kursów i szkoleń. Zaplanowano dla nich również obozy naukowe. Najważniejszym elementem działań skierowanych do uczniów są dodatkowe staże u przedsiębiorców. Dla nauczycieli przewidziane są studia podyplomowe, szkolenia oraz również praktyki u przedsiębiorców.
Na terenie powiatu w ramach projektu zostanie zbudowana sieć profesjonalnego lokalnego doradztwa zawodowego, prowadzona przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żaganiu.
Regulamin projektu oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w sekretariatach szkół lub w Biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, tel. 068 452 7236, 068 477 7905).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa