Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Zapoznaj się ze wszystkimi komunikatami, przeczytaj do końca

Zmiany w organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w okresie obowiązywania stanu pandemii

Ilustracja do informacji: Zmiany w organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w okresie obowiązywania stanu pandemii
Zmiany organizacji pracy
 
     W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo  pracowników i klientów Urzędu  od dnia 04 listopada 2020r. wprowadza się zmianę organizacji obsługi mieszkańców.
 
Budynki Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9, Rybackiej 38 w Żaganiu oraz Kościuszki 30 w Szprotawie (poza Referatem Rejestracji Pojazdów i Kierowców), w którym przyjmowanie interesantów odbywa się na zasadzie wcześniejszej rejestracji elektronicznej) zostają zamknięte dla Interesantów. 
 
Wszystkie wnioski i sprawy należy składać w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18, telefonicznie lub drogą elektroniczną: email: starostwo@powiatzaganski.pl lub inne adresy email podane poniżej,  za pośrednictwem skrzynki ePUAP /d0l805xocs/skrytka. 
 
Numery telefonów do wybranych wydziałów znajdują się pod adresem www.powiatzaganski.pl/kontakt 
 
Na wnioskach prosimy  podawać numer telefonu aby pracownik Starostwa zajmujący się złożonym przez Państwa wnioskiem mógł się z Państwem skontaktować i w razie konieczności osobistego wstawiennictwa umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę.
Dołożymy wszelkich starań aby praca w Starostwie odbywała się w sposób ciągły, tak aby nie było konieczności całkowitego zamknięcia Urzędu 
w przypadku kwarantanny. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktów z poszczególnymi wydziałami i referatami Urzędu.
 
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 
Osoby, które zamierzają dokonać czynności rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego lub innej czynności w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców muszą skorzystać  z elektronicznej rezerwacji terminu i godziny wizyty w Referacie dostępnej na stronie www.powiatzaganski.pl w dziale "Zarejestruj się".
 
Przypominamy, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce można ponadto dokonać za pomocą platformy e-PUAP - adres skrytki: /d0l805xocs/skrytka lub wchodząc na stronę www.obywatel.gov.pl w zakładce Kierowcy i Pojazdy / Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online), a także składając wniosek w okienku Biura Podawczego, przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu, pok. nr 18 lub przesyłając pocztą na adres urzędu: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
Opłatę można uiścić na miejscu kartą płatniczą.
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 
Ewidencja Gruntów i Budynków:
 
Żagań: tel. 68 477 58 04, e-mail: ewidencja@powiatzaganski.pl
Szprotawa: tel. 68 376 39 32, e-mail: ewidencja.sz@powiatzaganski.pl
 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 
Żagań: tel. 68 477 58 07, 68 477 58 02, e-mail: osrodek.z@powiatzaganski.pl
Szprotawa: tel. 68 376 38 37, e-mail:  geo@powiatzaganski.pl
 
Referat Nieruchomości:
 
Tel. 68 477 58 03, 68 452 82 17, e-mail: nieruchomosci@powiatzaganski.pl
 
Wnioski można przesyłać droga elektroniczną, formularze znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane, pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres.
 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Żaganiu  z filią w Szprotawie :
 
Budownictwo:
 
Żagań: tel.: 68 477 58 01, e-mail: budownictwo@powiatzaganski.pl
Szprotawa: tel.: 68 376 38 36, email: budownictwo.sz@powiatzaganski.pl
 
Ochrona Środowiska:
 
Tel. 68 477 79 13,  e-mail: srodowisko@powiatzaganski.pl
Sprawy związane z leśnictwem
Tel. 733 006 645, e-mail: lesnik@powiatzaganski.pl
 
Wnioski można przesyłać droga elektroniczną, formularze znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane, pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
We wszystkich sprawach konsumenckich prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Tel. 68 477 58 06, e-mail: rk@powiatzaganski.pl
 
Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
Rozpatrzone wnioski będą odsyłane  pocztową lun e-mail na wskazany we wniosku adres.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Żagańskim ( punkty w Żaganiu, Szprotawie i  Iłowej):
 
Porady będą prowadzone przy pomocy środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie bądź e-mailowo. 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Rejestracji na bezpłatną  poradę  należy dokonać online www.powiatzaganski.pl  w zakładce NPPONLINE, poprzez stronę https://np.ms.gov.pl/ lub telefonicznie po numerem telefonu 68 470 99 76. 
Do uzyskania porady telefonicznej lub e-mailowej nie jest już wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 
Przedsiębiorca przed otrzymaniem porady musi przedłożyć dokumenty o otrzymanej pomocy de minimis. 
 

 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa