Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży

21-10-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży - obręb Nowa Kopernia gm. Szprotawa działka nr 176 o pow. 0,15 ha, oznaczona użytkiem Bz (tereny rekreacyjno – wypoczynkowe). 
 
Załącznik nr 1 do 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
 
 1. 1. Obręb Nowa Kopernia gm. Szprotawa działka nr 176 o pow. 0,15 ha, oznaczona użytkiem Bz (Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt nieruchomości – regularny w formie prostokąta o nieznacznych załamaniach. Teren równy. Nieruchomość porośnięta drzewami (głównie dęby) nie stanowiące wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz zmianą MPZP uchwalonego uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 grudnia 2018 roku, przedmiotowa działka oznaczona na rysunku planu symbolem MN – przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
KW – ZG1G/00044462/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 • Cena nieruchomości: 55 500,00 zł 
  + obowiązujący podatek VAT
 • Koszty sporządzenia wyceny: 380,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 21.10.2020 r.
Wykaz zdjęto: dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa