Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego przeznaczonych do zbycia, Iłowa, ul. Ogrodowa

13-11-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości powiatu żagańskiego przeznaczonych do zbycia, Iłowa, ul. Ogrodowa
Załącznik nr 1 do uchwały nr 243.2020
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 
przeznaczonych do zbycia
 
 
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia: Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Cena nieruchomości
1
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/21 (użytek PsV) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną zbliżoną kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/21 o pow. 0,1956 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio: Ponadgimnazjalnych w Iłowej).w stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/28 prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00060147/8 , Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/21:
43 210,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 4 659,23zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
2
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/22 (użytek RVI o pow. 0,0061 ha i PsV- 0,1140 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/22 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/22:
30 010,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 4 659,23zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
3
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/32 (użytek RVI-0,1416 ha; W-RVI – 0,0087 ha; LsV- 0,0420 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną , niezagospodarowaną, nieogrodzoną o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, o konfiguracji płaskiej, porośniętej w części drzewami oraz w bliskiej odległości od granicy działki przechodzi rów co nie przeszkadza w racjonalnym jej wykorzystaniu.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/32 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/32:
42 480,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi
4 659,23zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywieszono:      dnia 13 listopada 2020 r.
Wykaz zdjęto      :            dnia .....................
Wykaz sporządziła:         Anna Kudyba  
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa