Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

24-11-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 30 listopada 2020 r. godz. 9:00. Sesja odbędzie się zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XVII sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV.2020 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 września 2020 roku.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVI.2020 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 22 września 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały Nr XVII.1.2020 w sprawie zmian budżetu.
 6. Podjęcie uchwały Nr XVII.2.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2020-2025.
 7. Podjęcie uchwały nr XVII.3.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały Nr XVII.4.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIII.3.2020 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 maja 2020r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały Nr XVII.5.2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały Nr XVII.6.2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ternie Powiatu Żagańskiego w roku 2021.
 11. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 12. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XVII sesji.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa