Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Jeszcze Polska nie zginęła!

Ilustracja do informacji: Jeszcze Polska nie zginęła!
11 listopada obchodzić będziemy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji starosta Henryk Janowicz wspólnie z przedstawicielami Zarządu Powiatu Żagańskiego, a także z sekretarz powiatu Iwoną Hryniewiecką, dając dobry przykład kolejnym pokoleniom, uczcili pamięć ofiar, kórzy stracili życie w drodze po wolność.
czytaj dalej ›

E-PORADNIK z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Ilustracja do informacji: E-PORADNIK z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej przygotowało specjalny e-poradnik, w którym mogą Państwo znaleźć informacje z zakresu prowaszenia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Wszystkie wiadomości o edukacji prawnej zawarte zostały w ciekawej prezentacji multimedialnej. Zachęcamy do lektury!
 

Doposażamy żagański szpital

Ilustracja do informacji: Doposażamy żagański szpital
W czwartek 5.11., starosta Henryk Janowicz oraz sekretarz powiatu Iwona Hryniewiecka spotkali się z płk. lek. med. Arturem Lipczyńskim, Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego. Rozmowy dotyczyły doposażenia filii szpitala w Żaganiu, modernizacji lecznicy, a także działań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców powiatu żagańskiego w czasie trwania pandemii. 
czytaj dalej ›

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Na podstawie art.15 ust. 2a i ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020r. poz. 920.), Starosta Żagański zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żagańskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
 
 
czytaj dalej ›

Przekazaliśmy wodę szpitalowi w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Przekazaliśmy wodę szpitalowi w Żaganiu
Pracownicy Starostwa Powiatowego połączyli swoje siły i zorganizowali zbiórkę na zakup wody dla pacjentów z żagańskiego szpitala. Do akcji właczył się również Starosta Henryk Janowicz. 
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
 
Załącznik do uchwały nr 240. 2020
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku.
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały
Na podstawie Uchwały Nr 236.2020 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 26 października 2020 r. zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 listopada 2020 r.
 2. Termin zakończenia: 10 listopada 2020 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiatzaganski.pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej ›

Kolejne awanse nauczycieli

Ilustracja do informacji: Kolejne awanse nauczycieli
Starosta Henryk Janowicz wręczył dziś akt na stopień nauczyciela mianowanego Pani dr Agnieszce Paluch- Dybek, która jest nauczycielem w żagańskim Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Pani Agnieszka Paluch- Dybek, która obroniła doktorat uczy przedmiotów ekonomicznych. 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży - obręb Nowa Kopernia gm. Szprotawa działka nr 176 o pow. 0,15 ha, oznaczona użytkiem Bz (tereny rekreacyjno – wypoczynkowe). 
 
czytaj dalej ›

Nauczanie hybrydowe w szkołach

Ilustracja do informacji: Nauczanie hybrydowe w szkołach
Od poniedziałku (19.10) w szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje nauczanie hybrydowe. Starosta Henryk Janowicz rozpoczął spotkania z dyrektorami szkół podległych Starostwu Powiatowemu, aby sprawdzić jak placówki, kadra i uczniowie radzą sobie z odgórnymi zaleceniami. 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 42
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa