Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

 • 21-03-2023
XXXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 29 marca 2023 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXV.2022 z dnia 20.02.2023 r. z sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Żagańskiego za rok 2022.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Żagańskim w 2022 roku. 
 6. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie żagańskim i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku.
 7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Żagańskiego za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.1.2023 w sprawie zatwierdzenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego rynku pracy w powiecie żagańskim na lata 2023-2026”,
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.2.2023 w sprawie zmian budżetu.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.3.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.4.2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.5.2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Chotkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.6.2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.7.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 1039F,
 15. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.8.2023 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środkówa. PFRON przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.9.2023 w sprawie petycji w interesie publicznym.
 17. Podjęcie uchwały Nr XXXVI.10.2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Żagańskiego w części obszaru położonego w miejscowości Długie, gmina Szprotawa.
 18. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 19. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 20. Wnioski.
 21. Informacje, oświadczenia, sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją