Pozostałe aktualności

Informacja o odwołaniu przetargu

  • 14-09-2022
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Starosta Żagański odwołuje VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego ustalony na dzień 07.10.2022 r. dla działki położonej w:
  • obrębie 0002 miasta Żagań, ul. Piłsudskiego 12 (dawna szkoła muzyczna), oznaczonej geodezyjnie jako działka 1049 o pow. 0,1211 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
    KW ZG1G/00017054/3, ustalony na godzinę 9.00.
 
Przyczyna odwołania przetargu: nowe okoliczności związane
z polityką inwestycyjną i prawidłową gospodarką w zakresie przedmiotowej nieruchomości.
 
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
 
                                                                            WICESTAROSTA
                                                                               Anna Michalczuk

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją