Pozostałe aktualności

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

  • 28-09-2022
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gminie Szprotawa

Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 36 .2022
Starosty Żagańskiego
z dnia 27.09.2022 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
  1. Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka posiada funkcję terenów łąk i pastwisk.
 
 
KW – ZG1G/00058534/1 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                                         9 000,00 zł
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                                  400,00 zł
  • Koszty wznowienia granic:                                                                                    1 845,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  28.09.2022 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 37 .2022
Starosty Żagańskiego
z dnia 27.09.2022 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
  1. Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, prostokąt, teren równy. Na graniczy działki linia energetyczna. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy o charakterze rozproszonym – zabudowa zagrodowa jednorodzinna.
 
 
KW – ZG1G/00044291/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                                         17 000,00 zł
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                                    400,00 zł
  • Koszty wznowienia granic:                                                                                      1 845,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  28.09.2022 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją