Kontakt

Wykaz telefonów

  • 30-10-2020

Poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego

 
 
Budynek przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu
 
Sekretarz
tel. (068) 477 79 11
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Biuro Rzeczy Znalezionych
tel. (068) 477 58 06
 
Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
tel. (068) 477 79 01
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców
tel. (068) 477 79 03, 04, 07
 
Wydział Finansowo - Budżetowy
tel (068) 477 79 19, 06, 50, 18, 08
 
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
tel (068) 477 79 09, 17
 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa z filią w Szprotawie
tel (068) 477 58 01, 477 79 12, 13
 
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Środków Krajowych
tel (068) 477 79 05
 
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
tel (068) 477 79 25
Budynek przy ul. Jana Pawła II 9 w Żaganiu
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
tel. (068) 477 58 00
 
 
Budynek przy ul. Rybackiej 38 w Żaganiu
 
Referat Transportu i Dróg
tel. (068) 4751880, 81, 82
 
Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Kryzysowego
tel (068) 452 82 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. (068) 478 74 96
Budynek przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie
 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
tel. (068) 376 38 36
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
tel. (068) 376 39 32, (068) 376 38 37
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców
tel. (068) 376 30 31
 
 
 

Pracownicy Starostwa Powiatowego

 
 
Telefon
Wydziały, Pracownicy, Stanowiska
68 477 79 01 Starosta Żagański – Henryk Janowicz
68 477 79 01 Wicestarosta Powiatu Żagańskiego – Anna Michalczuk
68 477 79 01 Etatowy Członek Zarządu – Roman Śliwiński
68 477 79 50 Skarbnik Powiatu – Elżbieta Bielecka
68 477 79 11 Sekretarz – Iwona Hryniewiecka
68 477 79 23 Przewodniczący Rady Powiatu – Sebastian Galasiak
68 477 58 06 Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Głowacz Marzena
68 479 34 60 Inspektor Ochrony Danych – Maciej Gęsigóra
  Specjalista ds. BHP - Joanna Pawlak
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żaganiu
68 477 79 12 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żaganiu
Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
68 477 79 01 Sekretariat – Beata Dubielewska
68 479 34 60 Aleksandra Wysokińska - Inspektor
68 477 79 25 Klaudia Chwałek - Podinspektor
68 452 72 35
Anna Orman – Podinspektor
68 477 79 24 Renata Wancel – Inspektor
68 477 79 16
Irena Karolewska – Inspektor
Katarzyna Błoniarz- Inspektor
68 477 79 21
Beata Gałązka – Inspektor
Elżbieta Borecka - Inspektor
68 477 79 10
Mirosław Matkowski  – Konserwator
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
68 477 79 25 Magdalena Rodenko – Inspektor
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Środków Krajowych
68 477 79 05 Katarzyna Zapolska – Inspektor
Informatyk Urzędu
68 477 79 51 Tomasz Makowski – Informatyk
Wydział Finansowo– Budżetowy
68 477 79 19 Naczelnik Wydziału – Renata Kozłowska
68 477 79 18
Izabela Nawrocka – Podinspektor
Beata Sitek – Podinspektor
68 477 79 08
Agnieszka Lewicz – Inspektor
Małgorzata Partyka – Inspektor
68 477 79 24
Bożena Hryńczuk – Inspektor 
68 478 55 75
Maria Pietraszkiewicz – Inspektor
Marta Rohde – Inspektor
Zdzisława Pelc – Podinspektor
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców
68 477 79 04
Kierownik Referatu – Magdalena Izdebska
Agnieszka Jabłońska - Inspektor
68 477 79 03
68 477 79 02
Grażyna Szefner – Inspektor 
Marta Cechowska – Inspektor
Adam Broszczuk – Podinspektor
Jerzy Rodak - Inspektor
68 477 79 07
Marzena Maciejewska – Inspektor
Paulina Szwed - Inspektor 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców filia w Szprotawie
68 376 30 31
Grzegorz Siwicki – Inspektor
Marta Stempniewicz – Inspektor 
Agnieszka Ziach – Inspektor
Agnieszka Zastriżna- Inspektor
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
68 477 79 17 Naczelnik Wydziału – Michał Cisek
68 477 79 09
Agnieszka Pawełczak - Inspektor 
Urszula Kucharska - Podinspektor 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
68 477 79 14 Naczelnik Wydziału  – Piotr Pietraszkiewicz
68 477 79 13
Patrycja Janik–Rzepka – Inspektor
Monika Korczyńska – Podinspektor
68 477 58 01
Paweł Opala – Inspektor 
Joanna Rutkowska - Inspektor
Weronika Hasiej - Podinspektor
Marta Nowakowska - Inspektor 
Justyna Nowak - Inspektor
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - filia w Szprotawie
68 376 38 36
Mariusz Wierzbicki – Inspektor
Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Kryzysowego
68 477 79 15
Janina Matkowska - Inspektor
Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych
68 452 82 16 Audytor Wewnętrzny – Mirosława Krzywicka
68 477 58 28 Kontroler Wewnętrzny – Agnieszka Słowik - Inspektor 
Referat Transportu i Dróg
68 475 18 80 Piotr Kościański - Kierownik 
68 475 18 82
Ewa Jersz - Pomoc Administracyjna
68 475 18 81 Julita Kozłowska – Inspektor
68 477 79 71
Barbara Sobczak - Inspektor
Agnieszka Kozłowska - Podinspektor 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
68 477 58 10 Naczelnik Wydziału – Remigiusz Soppart
68 477 58 09 Geodeta Powiatowy - Marzena Wilkin
   
Referat Gospodarki Nieruchomościami
68 477 58 00 Izabela Żywiecka – Podinspektor 
68 452 82 17 Damian Skrzeczkowski – Inspektor
68 477 58 03 Monika Chabiniak - Inspektor
   
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
68 477 58 05
Katarzyna Kawałko - Podinspektor
Dariusz Hodowany - Inspektor 
68 477 58 07 Małgorzata Kuszlewska - Podinspektor 
68 477 58 08
Małgorzata Patrzykąt - Inspektor 
Agata Ziemba - Pomoc Administracyjna
   
Ewidencja gruntów i budynków 
68 477 58 04
Jolanta Janowska – Podinspektor
Ewa Dworak – Inspektor
Maria Kulikowska–Ciuba –  Inspektor
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - filia w Szprotawie
68 376 38 37
Z–ca Naczelnika – Małgorzata Pawłowicz
   
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
68 376 38 37
Krzysztof Śliwiński - Podinspektor 
Zuzanna Grzelak - Pomoc Administracyjna
68 376 39 32 Anna Ganowska - Inspektor 
   
Ewidencja gruntów i budynków 
68 376 39 32
Barbara Jankowska - Inspektor 
Ilona Kolinka - Podinspektor 
 
 
 

Dyżury

  • Przedstawiciel Zarządu - Starosta Żagański przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w poniedziałki w godzinach 12.00 - 16.30 
  • Wicestarosta Powiatu Żagańskiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w czwartki w godzinach od 13.30 - 16.00 
  • Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, we wtorki w godzinach od 15.00 - 17.00 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją