Powiatowy Laur Kultury

Rusza kolejna edycja Powiatowego Lauru Kultury

 • 10-01-2023
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie konkursu jakim jest Powiatowy Laur Kultury. To już tradycja naszego samorządu, która scala ze sobą nasz regionalny świat kultury. Kandydatów można zgłaszać do 20 lutego br., za pomocą wniosku, który wypełniony należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 - osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjna mające siedzibę na terenie Powiatu Żagańskiego. 
 
Honorowy Powiatowy Laur  Kultury będzie  przyznawany  jest za działalność w zakresie kultury, a w szczególności za:
 • Podejmowanie działań w zakresie promowania, udostępniania, upowszechniania i organizowania wszelkich przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie powiatu żagańskiego.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu żagańskiego.
 • Podejmowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej.
 
Kapituła Powiatowego Lauru Oświaty przyznaje raz w roku:
 • Powiatowy Laur Kultury wraz z nagrodą pieniężną 2.000 złotych
 • Wyróżnienie I stopnia wraz z nagroda pieniężną 1.500 złotych.
 • Wyróżnienie II stopnia wraz z nagrodą pieniężną 1000 złotych
 
W skład Kapituły wchodzą:
 • Przewodniczący  Kapituły,  który  jednocześnie  pełni  funkcję  Przewodniczącego   Komisji   Oświaty,  Kultury i Sportu.
 • Radni Powiatu Żagańskiego w liczbie czterech osób.
 • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żaganiu w liczbie trzech osób.
 • Przedstawiciele prasy maksymalnie do trzech osób.
 
 
Zachęcamy do zgłaszania kandydatur! 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki