Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Działka rolna, zabudowana, przeznaczona do sprzedaży.

30-10-2019 | drukuj

Ilustracja do informacji: Działka rolna, zabudowana, przeznaczona do sprzedaży.
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  59.2019 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 17 o pow. 0,16 ha oznaczona użytkiem Br- RVI, grunty rolne zabudowane. Na nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o pow. zabudowy 38 m2, a drugi budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 54 m2 w większej jej części posadowiony jest na działce sąsiedniej oznaczonej nr 16, a w mniejszej części znajduje się na działce będącej przedmiotem sprzedaży.
Działka posiada kształt zbliżony do regularnego, zbliżony do trapezu, z wycięciem po obrysie budynku gospodarczego posadowionego na działce sąsiedniej przy granicy południowo- wschodniej. Teren uzbrojony w sieć wodną i elektryczną, niezagospodarowany, płaski z lekkim nachyleniem (5%) w kierunku drogi, częściowo ogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku. Obszar ten oznaczony jest jako tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkano – usługowej oraz zagrodowej, ponadto ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2017 z dnia 01.04.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.
 
KW – ZG1G/00059756/0
 • Wartość rynkowa nieruchomości : 27 000,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:      450,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2018.2204 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 30.10.2019 r.
Wykaz zdjęto :       dnia .....................
Wykaz sporządziła  :  M. Chabiniak
 
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa