Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24

08-01-2021 | drukuj

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24
 
 
1. Jednostka ewidencyjna 081009_2 Żagań – obszar wiejski, obręb Rudawica, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 72/36 o pow. 0,2078 ha, stanowiąca w całości użytek RV. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną. Kształt nieregularny, wielokąt. Działka częściowo ogrodzona, częściowo pokryta trawą, częściowo betonem, porośnięta nielicznymi drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Na działce znajdują się pozostałości silosów rolniczych oraz gruzowisko materiałów budowlanych, gruzu i innych odpadów. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa i pola uprawne.
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań uchwalonej uchwałą przez Radę Gminy Żagań w dniu 17 czerwca 2020 uchwała nr XIX/141/2020, przedmiotowy teren  znajduje się na terenach zorganizowanej działalności inwestycyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
 
KW –  KW ZG1G/00044312/8
- wartość rynkowa nieruchomości określona przez  rzeczoznawcę majątkowego wynosi:           26 250,00 zł
Wycena: 540,00 zł
Podział: 922,50 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
Wykaz wywieszono: dnia 08.01.2021 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  : Anna Kudyba
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa