Załatwianie spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców

Załatwianie spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców

Uwaga! Zmiana do 1 stycznia 2024r.

Od 1 stycznia 2024 r. Państwa wizyta w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców odbywać się będzie bez konieczności wcześniejszego umawiania jej terminu. Wszystkie sprawy w Referacie załatwią Państwo po przyjściu do Urzędu, bez wcześniejszego umawiania elektronicznie lub telefonicznie Państwa wizyty. Obsługa odbywać się będzie zgodnie z kolejnością Państwa przybycia do urzędu, obowiązywać będzie tradycyjna kolejka.

Wykaz spraw realizowanych Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców:

 • Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców w Żaganiu:
  • Rejestracja pojazdu:
   • rejestracja i przerejestrowanie pojazdu,
   • wymiana dowodu rejestracyjnego (zmiana nazwiska, adresu, brak miejsca na kolejny przegląd),
   • wtórnik/zniszczenie dowodu rejestracyjnego,
   • dopisanie/wykreślenie współwłaściciela,
   • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
   • wywóz pojazdu za granicę,
  • Odbiór dowodu rejestracyjnego, zbycie, wyrejestrowanie, hak, gaz, wtórniki: 
   • wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
   • zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
   • zgłoszenie zbycia pojazdu (np. sprzedaż, darowizna, zamiana),
   • wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie pojazdu, kradzież, udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu),
   • wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (gaz, hak, VAT),
   • wtórniki: tablic rejestracyjnych
   • dodatkowa tablica rejestracyjna (bagażnik),
   • wydawanie zaświadczeń. 
  • Prawo jazdy:
   • odbiór prawa jazdy
   • wymiana prawa jazdy (zmiana danych, utrata)
   • założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
   • międzynarodowe prawo jazdy (złożenie wniosku, odbiór)
   • zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane
   • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowej (KOD 95)
   • założenie profilu kierowcy zawodowego
   • karta kwalifikacji kierowcy
     
 • Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców Filia w Szprotawie
  • rejestracja pojazdu, sprawy inne dotyczące pojazdów:
   • rejestracja i przerejestrowanie pojazdu,
   • wymiana dowodu rejestracyjnego (zmiana nazwiska, adresu, brak miejsca na kolejny przegląd),
   • wtórnik/zniszczenie dowodu rejestracyjnego,
   • dopisanie/wykreślenie współwłaściciela,
   • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
   • wywóz pojazdu za granicę,
   • wydanie stałego dowodu rejestracyjnego
   • zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
   • zgłoszenie zbycia pojazdu (np. sprzedaż, darowizna, zamiana),
   • wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie pojazdu, kradzież, udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu),
   • wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (gaz, hak, VAT),
   • wtórniki: tablic rejestracyjnych
   • dodatkowa tablica rejestracyjna (bagażnik),
   • wydawanie zaświadczeń.
  • Prawa jazdy
   • odbiór prawa jazdy
   • wymiana prawa jazdy (zmiana danych, utrata)
   • założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
   • międzynarodowe prawo jazdy (złożenie wniosku, odbiór)
   • zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane
   • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowej (KOD 95)
   • założenie profilu kierowcy zawodowego
   • karta kwalifikacji kierowcy
 

Informacja o opłatach

Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, dodatkowa tablica, prawo jazdy itp.) płatne są wyłącznie kartą płatniczą na stanowiskach obsługi.

Opłaty skarbowe (wyrejestrowanie pojazdu-demontaż, pełnomocnictwo, zaświadczenie) należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Żagań lub puntach opłat poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 

Pamiętaj również o obowiązku złożenia deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz o obowiązku opłaty akcyzowej.

Informujemy, że w celu załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym możesz dokonać elektronicznej rejestracji wizyty, korzystając z usługi: