Powiatowa Rada Seniorów

Powiatowa Rada Seniorów

Powiatowa Rada Seniorów w Powiecie Żagańskim ukonstytuowała się 20 lutego 2019r. Powiatowa Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym w ważnych sprawach lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizowania polityki senioralnej.

Statut Powiatowej Rady Seniorów

Skład Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim

Skład Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim powołany Zarządzeniem nr 18.2019 Starosty Żagańskiego z dnia 20 lutego 2019 r.:
 1. Aleksander Kaczorowski-przedst. PZERiI w Żaganiu 
 2. Eugeniusz Wyspiański-przedst. PZERiI w Żaganiu
 3. Grażyna Wilczewska-Czaplińska – przedst. PZERiI w Szprotawie
 4. Maria Krzywiec-przedst. PZERiI – koło terenowe w Małomicach
 5. Grażyna Kiszka-przedst. PZERiI – koło terenowe w Wymiarkach
 6. Grażyna Kuryłowicz-przedst. PZERiI – koło terenowe w Iłowej
 7. Halina Jaruk-przedst. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu
 8. Maria Kubiak-przedst. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu
 9. Ewa Gubernator-przedst. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej
 10. Irena Krasuska-przedst. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej
 11. Zenona Piwtorak-przedst. Stowarzyszenia Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 12. Barbara Szwaja-przedst. Stowarzyszenia Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 13. Tadeusz Wołoszyn-przedst. Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu
 14. Krystyna Stachów – przedst. Klubu Seniora przy GCK z/s w Gościszowicach 
 15. Halina Stolarczyk- przedst. Koła Gospodyń Wiejskich w Gozdnicy
 16. Jadwiga Parecka – liderka społeczna gminy Brzeźnica
 17. Krystyna Hucał - wskazana przez Powiatową Radę Seniorów