Pozostałe aktualności

"Eko- Targi w Powiecie Żagańskim"

„ Eko -Targi w Powiecie Żagańskim” odbyły się 28 sierpnia br. na dziedzińcu Pałacu Żagańskiego. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 
 
Głównym celem operacji był rozwój działalności producentów żywności i innych artykułów wytwarzanych w sposób tradycyjny i ekologiczny na obszarach wiejskich poprzez ich promocję i prezentację na targach wśród mieszkańców Powiatu Żagańskiego. W targach wzięło udział wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy swoje produkty wytwarzają w sposób naturalny i ekologiczny. Dzięki temu przedsiębiorcy i wystawcy mieli okazję zaprezentować swoje wyroby i usługi a także promowali życie na obszarach wiejskich wśród mieszkańców Powiatu Żagańskiego.
 
Efektem targów jest podniesienie poziomu wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich,  wystawcy dowiedzieli się o możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnicy targów poznali produkty i artykuły wytwarzane w sposób tradycyjny poprzez udział w konkursach wiedzy.
 
Operacja wpłynęła pozytywnie na obszary wiejskie poprzez promocję tych obszarów a także towarów , artykułów i usług wytwarzanych na wsi. Wystawcy zaprezentowali się przed społecznością, społeczność poznała nazwy gospodarstw oraz dane kontaktowe gdzie i w jaki sposób można zakupić wyroby i towary ekologiczne. Dzięki temu zwiększyła się dostępność tych produktów dla mieszkańców miast. W związku z tym, wzrosła sprzedaż, która przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich z terenu Powiatu Żagańskiego.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją