Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Obręb 0002 miasta Żagań, ul. Skarbowa 15
działka nr 918/3 o pow. 0,5365 ha, oznaczona użytkiem Ba (tereny przemysłowe)
 
 
czytaj dalej

Zapraszamy lokalnych wystawców na Dożynki!

24 sierpnia br., odbędzie się Powiatowo- Gminne Święto plonów nad zalewem w Małomicach. Wydarzenie, podczas którego podziękujemy za zebrane plony jest doskonałą okazją do zaprezentowania swoich wyrobów. Zapraszamy zatem wszystkich wytwórców, rzemieślników, rękodzielników, artystów, a także wszytskie zainteresowane firmy do wystawienia swojego stoiska podczas tegorocznych dożynek! Niezbędne dokumenty (karta zgłoszeniowa) oraz Regulamin dostępne są poniżej do pobrania. 
 
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia!
czytaj dalej

Ruszamy z kolejną inwestycją!

Powiat Żagański podpisał kolejną umowę z firmą Nowak- Mosty na przebudowę obiektu mostowego, tym razem w miejscowości Brzeźnica. Dzięki rozpoczętej inwestycji wyburzona zostanie wysłużona przeprawa o ograniczonej nośności do 8 ton, a w jej miejsce powstanie nowa, solidna konstrukcja strunobetonowa na belkach prefabrykowanych typu Kujan NG15.
czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

         Załącznik nr 1 do Uchwały nr  17.2024
                          Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 10.07.2024 r.
 
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w MPZP
Wartość nieruchomości
1.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/46 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, oddzieloną od strony północnej od działek sąsiednich murem z cegły, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, wzdłuż zachodniej granicy działki zajęty dzikim zadrzewieniem w większości bez wartości użytkowej. W zachodniej części działki pozostałości słupków betonowych i siatki metalowej, rów i elementy przepustu betonowego. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
 
494/46 o pow. 0,1768 ha wraz z udziałem 1/14 w działce nr 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości – 98 862,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
2.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/47 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, oddzieloną od strony północnej od działek sąsiednich murem z cegły, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, wzdłuż północnej granicy działki zajęty dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/47 o pow. 0,1585 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości – 89 981,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
3.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/48 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, oddzieloną od strony północnej od działek sąsiednich murem z cegły, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, wzdłuż północnej granicy działki zajęty dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/48 o pow. 0,1515 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości – 86 584,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
4.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/49 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym – przeznaczonym do rozbiórki (budynek o konstrukcji murowanej z cegły, 1-kondygnacyjny, dach jednospadowy o pow. zabudowy 19 m2), niezagospodarowaną, nieogrodzoną oddzieloną od strony północnej od działek sąsiednich murem z cegły, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, wzdłuż północnej granicy działki zajęty dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej, wschodnia strona zajęta przez hałdę ziemi. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/49 o pow. 0,1231 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
78 649,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
5.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/50 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym – przeznaczonym do rozbiórki (budynek o konstrukcji murowanej z cegły, 1-kondygnacyjny, dach jednospadowy o pow. zabudowy 11 m2), niezagospodarowaną, nieogrodzoną oddzieloną od strony północnej od działek sąsiednich murem z cegły, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w zachodniej części działki zajęty dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej za wyjątkiem sześciu drzew z gatunku dąb. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/50 o pow. 0,1397 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
88 123,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
6.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/52 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną – przy zachodniej granicy działki pozostałości słupków betonowych i siatki metalowej oraz rów melioracyjny, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w północno-zachodniej i zachodniej części działki zajęty dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/52 o pow. 0,1542 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
87 894,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
7.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/53 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, częściowo dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/53 o pow. 0,1712 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
103 095,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
8.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/54 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, częściowo dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/54 o pow. 0,1692 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
102 043,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
9.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/55 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705 oraz w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 494/10). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, częściowo dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/55 o pow. 0,1395 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
93 050,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
10.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/56 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w niewielkim stopniu dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/56 o pow. 0,1516 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
92 787,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
11.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/57 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą i krzewami. Na działce został zgromadzony nakład ziemi. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/57 o pow. 0,1424 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
88 932,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
12.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/58 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną – w południowej części pozostałości drewnianych i betonowych słupków ogrodzeniowych, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w północnej i południowej części działki zajęty dzikim zadrzewieniem liściastym, w tym trzema drzewami z gatunku dąb i brzoza.
Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 101129F – ul. Kolejowa.
 
494/58 o pow. 0,1415 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
87 234,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
13.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/59 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w centralnej i południowej części porośnięty drzewostanem w przeważającej części bez wartości użytkowej, dodatkowo w centralnej części pozostałości betonowej płyty obornikowej lub kompostownika. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/59 o pow. 0,1370 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
86 055,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
14.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/60 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/60 o pow. 0,1426 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
94 828,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
15.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/61 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną – w centralnej części wkopane w ziemię w trzech rzędach opony, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w zachodniej części działki zagajnik z dziko rosnącym zadrzewieniem liściastym i iglastym. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/51 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
494/61 o pow. 0,1547 ha wraz z udziałem 1/14 w działce 494/51 o pow. 0,3007 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/51 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00064275/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
88 137,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
 
 
Udział 1/14 w działce 494/51 wynosi 12.071,00 zł
16.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa
Działka 494/62 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną – w południowej części pozostałości betonowych słupków ogrodzeniowych, nieuzbrojoną (sieć wodna, kanalizacyjna i energii elektrycznej przebiega w działce drogi publicznej nr 705). Teren o płaskim ukształtowaniu, porośnięty intensywnie roślinnością trawiastą, w centralnej i południowej części działki zajęty dzikim zadrzewieniem liściastym i iglastym, w tym trzema drzewami z gatunku dąb. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 101129F – ul. Kolejowa.
 
494/62 o pow. 0,1568 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/33 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 33/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość zbywanej nieruchomości –
89 112,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  12.07.2024 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
czytaj dalej

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 
czytaj dalej

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
 
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 24/3 o pow. 0,3402 ha, dz. 80/15 o pow. 0,0917 ha 
 
 
 
czytaj dalej

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, działka 79/8, 79/10 wraz z udziałem 1/4 w działce 79/9
 
 
czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat stanowiących własność Skarbu Państwa

Obręb Czyżówek gmina Iłowa
działka nr 1/3 o pow. 1,96 ha, 4/2 o pow. 2,70 ha, 4/6 o pow. 2,49 ha, 4/9 o pow. 1,6229 ha, 8 o pow. 1,07 ha, 9 o pow. 1,30 ha, 37/6 o pow. 1,85 ha, 37/7 o pow. 4,35 ha, 337/2
o pow. 2,93 ha, 341/1 o pow. 1,70 ha oraz 1/16 o pow. 1,55 ha
 
 
czytaj dalej

Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy!

Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Żagańskiego do udziału w Powiatowo- Gminnym Święcie Plonów. W tym roku gościć będziemy Państwa w Małomicach 24 sierpnia. Już dziś zachęcamy do wysyłania zgłoszeń i udziału w Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Wszystkie wieńce dożynkowe zostaną wyróżnione! 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 66