Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego przeznaczonej do sprzedaży

Obręb 0002 miasta Żagań, działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha, ul. Piłsudskiego 12
czytaj dalej

Poszukiwany właściciel samochodu

Starosta Żagański poszukuje właściciela pojazdu
 
BMW E36,
nr VIN: WBACG11090KD91747
brak tablic rejestracyjnych
 
Pojazd został usunięty 1 czerwca 2020 r. z drogi w Witoszynie.
Starosta Żagański wzywa właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do jego odbioru do kontaktu w powyższej sprawie w terminie
                                                                                                          do 14 października 2022 ,
                                                                                                           tel. 68 477 58 06,
                                                                                                              mail: rk@powiatzaganski.pl
                                                                                                                               lub osobiście pod adresem: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pok. 16.
                                                                                                                                          W przypadku nieustalenia właściciela Starosta Żagański wystąpi do sądu  z wnioskiem                                                                                                                                            o  orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Żagańskiego.
 

Załączniki

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 36 .2022
Starosty Żagańskiego
z dnia 27.09.2022 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
  1. Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka posiada funkcję terenów łąk i pastwisk.
 
 
KW – ZG1G/00058534/1 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                                         9 000,00 zł
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                                  400,00 zł
  • Koszty wznowienia granic:                                                                                    1 845,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  28.09.2022 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
czytaj dalej

Sportowe zmagania naszych uczniów

W piątek 23 września br., ruszyła Powiatowa Licealiada Młodzieży. Tego dnia w Parku Książęcym w Żaganiu zainaugurowano sportową rywalizację szkół ponadpodstawowych powiatu żagańskiego. Dzięki takim projektom młodzież ze szkół średnich ma możliwość osiągać kolejne życiowe rekordy, prezentować swoje sportowe umiejętności i nauczyć się zdrowej rywalizacji! 
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

22 września  br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żagańskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
  • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.

Światowy Dzień Sybiraka

17 września to data, która na stałe zapisała się na kartach historii, tego dnia w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, oddajemy hołd wszystkim ofiarom przymusowych deportacji na Syberię.
W przeddzień Światowego Dnia Sybiraka, spotykaliśmy się pod Krzyżem Zesłańców Sybiru w Żaganiu, który ma być symbolem pamięci. Podczas uroczystości Starostę Żagańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu reprezentował Artur Niezgoda, Radny Powiatu Żagańskiego, który oddał hołd wszystkim Polakom – ofiarom przymusowej deportacji reżimu sowieckiego, składając kwiaty pod pomnikiem.
czytaj dalej

Wizyta studyjna w Małopolsce

W dniach 7-9 września 2022r. 18 osobowa grupa przedstawicieli powiatu żagańskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w Małopolsce w ramach projektu „Prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych- wizyty studyjne w Małopolsce”. Grupa składała się z reprezentantów gmin powiatu żagańskiego; liderów społecznych, sołtysów, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, rolników oraz samorządu lokalnego itp.
czytaj dalej

Teatr Grecki w ZSTiL w Żaganiu

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych uczestniczyli w korowodzie rozpoczynającym Jarmark św. Michała 2022 r. w Żaganiu, a tym samym wzięli udział w konkursie Żagańskiego Pałacu Kultury i Miasta Żagań "Kulturalny Tabor". Mottem szkoły było przebranie w świat grecki - teatr grecki. Młodzież została docenienia za przebrania, kreatywność i zajęła II miejsce wśród  wszystkich żagańskich szkół. 
czytaj dalej

Seniorzy górą!

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, z tej okazji Starostwo Powiatowe w Żaganiu we współpracy z Powiatową Radą Seniorów postanowiło uczcić ten dzień i w środę 14 września br., spotkać się na Podzamczu Pałacu Książęcego. 
czytaj dalej

Informacja o odwołaniu przetargu

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 37